Tôi cần mua nhà khu vực Nguyễn Khánh Toàn, ngõ to để ở. Tài chính 3-4 tỷ