Nhân viên sale, marketing

 • Nhân viên chăm sóc khách hàng

  Gọi điện thoại cho khách hàng theo data cho sẵn.Khai thác thông tin khách hàng có nhu cầu về nhà ở : bán nhà hoặc cho thuê.

  Ngày đăng: 30/08/2019 | Lượt xem: 220
 • Tuyển dụng nhân viên thẩm định

  Tiếp nhận, xử lý, soạn hồ sơ về đất đai theo nhu cầu của khác hàng. Khảo sát, thăm dò về sản phẩm. Thực hiện các công việc tiếp trong quy trình để đến bước cuối cùng trao bìa đỏ tới tay khách

  Ngày đăng: 30/08/2019 | Lượt xem: 205
 • Tuyển dụng 06 - 10 Nhân viên kinh doanh

  Triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng theo kế hoạch của công ty, duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu từ công ty đưa xuống

  Ngày đăng: 30/08/2019 | Lượt xem: 358